Thailand
Homeหน้าแรก |
TH
|
EN

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2018
Music Learning Fest 2018

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดยการสนับสนุนจาก Trinity College London มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย เป็นเวทีและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนนักดนตรีของประเทศไทย ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรี เพื่อพัฒนาสู่ทักษะระดับสากล

กิจกรรมต่าง ๆ เน้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนักดนตรีทั่วไปได้แสดงออกต่อสาธารณะ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านดนตรี รวมถึงความกล้าแสดงออกและการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง พร้อมได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปพัฒนาทักษะดนตรีของตนเองอีกด้วย

The Music Learning Fest is here again this coming August 2018! Supported by Trinity College London, this multiple-day event aims to provide young musicians with opportunities to partipate in a variety of music activities. Perform on stage, get professional feedback, gain recognition of achievements, and meet with like-mind music-lovers!

Main events this year include the all-time favourite Piano Open Stage, as well as the prestigious Trinity National Youth Piano Competition 2018, and the first Bangkok Young Pianists' Concerto Competition that give young talents a chance to perform with a real orchestra.

About the Festival
Piano Open Stage / Trinity National Youth Piano Competition
BYPCC
Festival Schedule

What is a music festival?

เทศกาลดนตรีคืออะไร

A music festival is usually simply a gathering of musicians, either professional or amateur, as well as music enthusiasts, to enjoy music together. The scale can range from a small village festival, where local residents bring out their instruments to show off their talents and share their love of music in the town hall, to large scale festivals that include professional artists from all around the world and hundreds of thousands of attendees. However, no matter the size, the spirit is always the same: it is an opportunity to celebrate the joy that is music with others.

เทศกาลดนตรี ส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวของนักดนตรี ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือสมัครเล่น เพื่อบรรเลงและแบ่งปันเสียงดนตรีซึ่งกันและกัน เทศกาลดนตรีอาจมีขนาดเล็ก เช่น เทศกาลดนตรีประจำหมู่บ้าน ที่สมาชิกหมู่บ้านนำเครื่องดนตรีออกมาบรรเลงให้แก่กันและกันฟังด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน หรืออาจเป็นระดับนานาชาติ ที่มีการจัดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่และมีศิลปินมืออาชีพมาบรรเลงให้แก่ผู้คนจำนวนมากฟัง แต่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีแบบใด หัวใจของเทศกาลคือความสุขในการแบ่งปันสีสันของดนตรีให้แก่ผู้อื่น

About Music Learning Fest 2018

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2018

Our Music Learning Fest is an annual event organized by Eduprogress, with support from Trinity College London, to promote classical music in Thailand. Our main focus is on music education. We aim to provide a stage where young musicians from a variety of skill levels can have a chance to perform in front of a real audience in a professional setting, get feedback from experts, as well as attend other educational activities during the festival week.

เทศกาล Music Learning Fest 2018 หรือ เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นโดยบริษัทเอดูโพรเกรสด้วยการสนับสนุนจาก Trinity College London โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย กิจกรรมในเทศกาลประกอบด้วยเวทีการแสดงสำหรับเยาวชนนักดนตรี เพื่อให้มีโอกาสฝึกทักษะเพื่อแสดงต่อสาธารณะ พบปะเยาวชนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน รวมทั้งได้ประสบการณ์ทางดนตรีจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาล

Download Activity Schedule

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

Piano Open Stage / Trinity National Youth Piano Competition

August 2018

กิจกรรม Piano Open Stage เป็นกิจกรรมสำหรับนักเปียโนรุ่นเยาว์ โดยเป็นเวทีให้เยาวชนนักดนตรีได้มีโอกาสบรรเลงบนเวทีในบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพต่อสาธาณะ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาความเป็นนักดนตรี

ในกิจกรรมนี้ เยาวชนนักเปียโนเลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากหลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 และได้รับเหรียญรางวัลตามระดับฝีมือการบรรเลง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเหรียญทองจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน Trinity National Youth Piano Competition โดยบรรเลงเพลงบังคับ และ เลือกบรรเลงเพลงอีก 1 เพลงจากหลักสูตรสอบที่กำหนด โดยจะต้องเป็นเพลงที่ยังไม่ได้บรรเลงในรอบแรก

Piano Open Stage is an event for young pianists in four age categories: from under 8 years old to under 16 years old. Each participant performs two pieces chosen from the appropriate levels of the internationally-accredited Trinity College London piano syllabus 2015-2017, and is awarded a gold, silver or bronze medal according to their performance.

To encourage participants to pursue musical excellence, participants who receive a gold medal can choose to participate further in the 5th Trinity National Youth Piano Competition 2018, by performing a compulsory piece and one other piece chosen from the appropriate level.

รุ่น Junior
For young pianists under 8 years of age (born after 1 August 2010)สำหรับนักเปียโนรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี (เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป) เลือกบรรเลง 3 เพลงจากรายชื่อที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Initial - Grade 1
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Initial - Grade 1
Category I
For young pianists under 10 years of age (born after 1 August 2008)สำหรับนักเปียโนรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี (เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป) เลือกบรรเลง 3 เพลงจากรายชื่อที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grades 2-3
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grades 2-3
Category II
For young pianists under 13 years of age (born after 1 August 2005)สำหรับนักเปียโนรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป) เลือกบรรเลง 3 เพลงจากรายชื่อที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grades 4-5
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grades 4-5
Category III
For young pianists under 16 years of age (born after 1 August 2002)สำหรับนักเปียโนรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป) เลือกบรรเลง 3 เพลงจากรายชื่อที่กำหนด
Repertoire: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grades 6-8
เลือกบรรเลงเพลงจาก: หลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 ระดับ Grades 6-8
รางวัลและใบประกาศนียบัตร
Awards

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ตามระดับการบรรเลง และได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 รวมทั้งรางวัลเพลงบังคับยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน Trinity National Youth Piano Competition จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา

Participants will receive a gold, silver or bronze award medal according to their level of performance as well as a certificate of participation.

First, Second and Third Prize winners, as well as winner of the Best Compulsory Piece Prize in the Trinity National Youth Piano Competition 2018 compete will receive a trophy and a cash prize.กฎกติกากิจกรรม

 • กิจกรรมทั้งหมดเปิดสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย หรือเยาวชนต่างชาติที่มีหลักฐานการพำนักอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปีในวันสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรมจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 โดยวันและเวลาการแข่งขันที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • กิจกรรมทั้งหมดรับจำนวนจำกัด โดยผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครหากจำนวนเผู้สมัครเต็มแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
ย่อ

Rules & Terms

 • All activities are open to Thai nationals and foreign nationals with proof of residency in Thailand for no less than 1 year on the date of application.
 • All activities will take place in the first week of August 2019. Participants who are unable to show up for the activities agree to forfeit their application. No refunds will be given.
 • There are limited avaiablity and seats in all festival activities are allocated on a first-come first-served basis
Read more
Less
Apply Now!

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

Bangkok Young Pianists' Concerto Competition

August 2018

The Bangkok Young Pianist's Concerto Competition will provide exceptional young pianists with an opportunity to perform with a small orchestra. These pianists will compete with level-appropriate candidates in a fair, structured environment. We are committed to supporting the piano communities around the world, to cultivating well-rounded, collaborative skills in these young pianists, and to providing a learning experience appropriate for 21st-century children.

การแข่งขัน Bangkok Young Pianist's Concerto Competition เป็นการแข่งขันเปียโนคอนแชร์โตสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมทักษะการบรรเลงร่วมกับวงออเคสตรา อันเป็นประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับนักเปียโนทุกคนและควรได้มีโอกาสสัมผัสตั้งแต่เยาว์วัย โดยการแข่งขันเปิดรับเยาวชนนานาชาติอายุไม่เกิน 15 ปี โดยมีการคัดเลือกผ่านรอบวีดิโอ ก่อนจะแข่งขันจริงในเดือนสิงหาคม ปี 2018

Junior Category

(12 years or younger) Open to any pianists who have not reached their 13th birthday as of March 01, 2018. Date of birth must be on 2 March 2005 or later.

สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (วันเกิดหลัง 2 มีนาคม 2005)


Repertoire:

Preliminary Stage:Participants apply online and submit two videos of themselves performing the following repertoire:

รอบคัดเลือก:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครออนไลน์และส่งวิดีโอการบรรเลงเพลงสองเพลง:

​One duet, performed with another pianist, chosen from the below list:

เพลงดูเอ็ต 1 เพลง บรรเลงคู่กับนักเปียโนอีกคน เลือกจาก:

 • Mier, Jazz Debonair
 • Noona, Spanish Tornado
 • Rollin, Valse Sentimentale a Duex

One piece chosen from Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 5

และเพลง 1 เพลงจากหลักสูตร Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 5


Competition Stage:Participants prepare one of the following concertos to perform in the Semi-final, Rehearsal, and Final Rounds:

การแข่งขัน:ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบทเพลงคอนแชร์โต 1 บท สำหรับแข่งในรอบรองชนะเลิศ รอบการฝึกซ้อม และรอบชิงชนะเลิศ

 • Isaak Berkovich, Piano Concerto No.44
 • Martha Mier, Concerto in Classical Style
 • Walter & Carol Noona, A First Concerto in D Minor
 • Alexander Peskanov, Piano Concerto No.3
 • Alexander Peskanov, Piano Concerto No.6
 • B.J. Rosco, Miniature Concerto

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

Preliminary Stage:Participants apply online and submit two videos of themselves performing the following repertoire:

รอบคัดเลือก:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครออนไลน์และส่งวิดีโอการบรรเลงเพลงสองเพลง:

​One duet, performed with another pianist, chosen from the below list:

เพลงดูเอ็ต 1 เพลง บรรเลงคู่กับนักเปียโนอีกคน เลือกจาก:

 • Mier, Jazz Debonair
 • Noona, Spanish Tornado
 • Rollin, Valse Sentimentale a Duex

One piece chosen from Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 5

และเพลง 1 เพลงจากหลักสูตร Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 5


Competition Stage:Participants prepare one of the following concertos to perform in the Semi-final, Rehearsal, and Final Rounds:

การแข่งขัน:ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบทเพลงคอนแชร์โต 1 บท สำหรับแข่งในรอบรองชนะเลิศ รอบการฝึกซ้อม และรอบชิงชนะเลิศ

 • Isaak Berkovich, Piano Concerto No.44
 • Martha Mier, Concerto in Classical Style
 • Walter & Carol Noona, A First Concerto in D Minor
 • Alexander Peskanov, Piano Concerto No.3
 • Alexander Peskanov, Piano Concerto No.6
 • B.J. Rosco, Miniature Concerto

Senior Category

(15 years or younger) Open to any pianists who have not reached their 16th birthday as of March 01, 2018. Date of birth must be on 2 March 2002 or later.

สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (วันเกิดหลัง 2 มีนาคม 2002)


Repertoire:

Preliminary Stage:Participants apply online and submit two videos of themselves performing the following repertoire:

รอบคัดเลือก:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครออนไลน์และส่งวิดีโอการบรรเลงเพลงสองเพลง:

​One duet, performed with another pianist, chosen from the below list:

เพลงดูเอ็ต 1 เพลง บรรเลงคู่กับนักเปียโนอีกคน เลือกจาก:

 • Alexander, Tarantella Fantastico
 • Alexander, Valse Caprice
 • Peskanov, Fantasy Rag

One piece chosen from Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 8

และเพลง 1 เพลงจากหลักสูตร Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 8


Competition Stage:Participants prepare one of the following concertos to perform in the Semi-final, Rehearsal, and Final Rounds:

การแข่งขัน:ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบทเพลงคอนแชร์โต 1 บท สำหรับแข่งในรอบรองชนะเลิศ รอบการฝึกซ้อม และรอบชิงชนะเลิศ

 • Dennis Alexander, Concertante in G Major
 • Matthew Edwards, Concerto for Young Pianists
 • Alexander Peskanov, Piano Concerto No.1
 • Catherine Rollin, Concerto Romantique
 • Alec Rowley, Miniature Concerto
 • Robert Vandall, Concerto in G Major

เลือกบรรเลงเพลงจาก:

Preliminary Stage:Participants apply online and submit two videos of themselves performing the following repertoire:

รอบคัดเลือก:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครออนไลน์และส่งวิดีโอการบรรเลงเพลงสองเพลง:

​One duet, performed with another pianist, chosen from the below list:

เพลงดูเอ็ต 1 เพลง บรรเลงคู่กับนักเปียโนอีกคน เลือกจาก:

 • Alexander, Tarantella Fantastico
 • Alexander, Valse Caprice
 • Peskanov, Fantasy Rag

One piece chosen from Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 8

และเพลง 1 เพลงจากหลักสูตร Trinity College London's 2018-2020 Piano Syllabus grade 8


Competition Stage:Participants prepare one of the following concertos to perform in the Semi-final, Rehearsal, and Final Rounds:

การแข่งขัน:ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบทเพลงคอนแชร์โต 1 บท สำหรับแข่งในรอบรองชนะเลิศ รอบการฝึกซ้อม และรอบชิงชนะเลิศ

 • Dennis Alexander, Concertante in G Major
 • Matthew Edwards, Concerto for Young Pianists
 • Alexander Peskanov, Piano Concerto No.1
 • Catherine Rollin, Concerto Romantique
 • Alec Rowley, Miniature Concerto
 • Robert Vandall, Concerto in G Major

รางวัลและใบประกาศนียบัตร
Awards

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบ semi-finalist ทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร และผู้ชนะในแต่ละรุ่นจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา รวมทั้งได้รับเชิญให้แสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวง Salaya Modern Ensemble

All semi-finalists will receive a medal and a certificate. Winners and runner-ups for each category will receive a trophy and a cash prize. The winners of both categories will be invited to perform with the Salaya Modern Ensemble in 2019.

Go to Competition Website

ไปหน้าเว็บไซต์กิจกรรม